Casgliadau wythnos y Nadolig

Llun 24ain – Fel yr arfer
Maw.25ain – Bellach Mer. 26ain
Mer.26ain – Bellach ar Iau 27ain
Iau 27ain – Bellach ar Gwe. 28ain
Gwe.28ain – Bellach ar Sad. 29ain

Casgliadau’r Flwyddyn Newydd

Llun 31ain – Fel yr arfer
Maw.1af – Bellach ar Mer. 2il
Mer.2il – Bellach ar Iau 3ydd
Iau 3ydd – Bellach ar Gwe. 4ydd
Gwe.4ydd – Bellach ar Sad. 5ed

Os ydych yn clirio eich tŷ a gallwch ailddefnyddio’r eitemau, ewch â nhw i’r Siop Sbwriel neu ar gyfer eitemau mawrion, cysylltwch â’r ganolfan ailddefnyddio.

Cardbord

Os yw eich bocs gwyrdd yn llenwi, byddwn yn derbyn cyfaint sy’n gyfwerth â’r bocs fel gwastraff ochr. Rhowch y sbwriel ychwanegol naill ai mewn bocs neu clymwch fwndel â llinyn. Rhowch y cardboard allan wrth i chi ei gael yn hytrach na’i arbed – rydym yn llenwi’n sydyn.

11828640_1148572958506212_2868500643930135439_n

Dodrefn

Os ydych yn cael soffa newydd a bod yr hen un mewn cyflwr da, cysylltwch â ni ar 01633 216 855 ac efallai y gallwn ei chasglu.

Bwyd

Os nad ydych yn defnyddio eich gwasanaeth gwastraff bwyd eisoes, mae hwn yn amser da i ddechrau gwneud hynny. Os bydd eich twrci yn mynd i’ch bin gwastraff cyffredinol, gallai fod yn pydru yno am hyd at bythefnos.


Hen Eitemau Trydanol

Hyd yn oed os nad ydynt yn gweithio mwyach, gallwn ailgylchu eitemau trydanol bychain, o hen ffonau i gyfrifiaduron. Os yw’n gweithio, ystyriwch fynd ag o i’r Siop Sbwriel neu i’n canolfan ailddefnyddio.

Cardiau a phapur lapio

Mae cardiau yn mynd i’r bocs gwyrdd gyda chardbord. Mae papur lapio yn mynd i’r bocs glas gyda phapur (dim papur lapio disglair, os gwelwch yn dda).

Batris

Ymddiheuriadau, nid ydym yn casglu’r rhain ond mae nifer o archfarchnadoedd, rhai siopau, a’r safle mwynderau dinesig ar Docks Way yn eu cymryd nhw.

Coed Nadolig

Gellir torri’r rhain a’u rhoi ym min gwastraff yr ardd i’w casglu fis Mawrth, neu cewch fynd â nhw i’r safle mwynderau dinesig ar Docks Way neu gallwch eu cofrestru fel casgliad gwastraff swmpus i’w casglu gan y Cyngor (codir ffi).

unwanted-gift

Anrhegion Diangen!

Rhywbeth rwyf wastad wedi bod ei eisiau … (efallai ddim). Bydd rhywun yn siŵr o wirioni gyda’r anrheg ofnadwy a gawsoch gan eich modryb. Rhowch ef i’r Siop Sbwriel!

Perthnasau Digroeso!

Maent yn siŵr o lanio ar eich stepen drws – fel y casgliad hwn. Ymddiheuriadau, ni allwn fynd â nhw, nid oes modd i ni eu hailgylchu a byddent yn llenwi ein tryciau. Gall modelau hŷn gael eu hystyried fel rhai peryglus iawn!