Yn cael ei gasglu bob wythnos …

Red bag graphic for web

Green box graphic for website

blue box graphic for web

Food box graphic for web

recycling box newport

A yw fy neunyddiau’n cael eu hailgylchu go iawn? Mae 99.99% o bopeth a gasglwn yn cael ei ailgylchu yma yn y DU.

Mae gennyf gryn dipyn o gardfwrdd. Gallwn fynd â rhyw gymaint o gardfwrdd ychwanegol bob wythnos.

Rwy’n byw mewn bloc o fflatiau. Rhowch wybod i ni os yw’ch biniau wedi’u torri neu wedi’u gorlenwi. 

Cynghorion ailgylchu

Wastesavers - At Home

Casgliad 7.00yb

Gwnewch yn siŵr fod eich bocs y tu allan yn barod i’w gasglu erbyn 7.00 ar fore’r diwrnod casglu sydd wedi’i nodi yma.

Wastesavers - At Home

Clir a gweladwy

Rhowch focsys wrth ymyl y ffordd Y TU ALLAN I’CH eiddo, lle gallwn eu gweld o’r ffordd os gwelwch yn dda.

Wastesavers - At Home

Eitemau i’w hailgylchu yn unig

Peidiwch â rhoi eitemau nad oes modd eu hailgylchu fel bagiau plastig, pacedi creision neu fagiau bwydydd anifeiliaid anwes yn y bocsys neu’r bagiau os gwelwch yn dda.

Wastesavers - At Home

Leinars cadi bwyd

Defnyddiwch ein leinars i gadw’ch cadi’n lân. Cadwch y caead ar eich bin bwyd y tu allan.


WR004_food advert with NO bleed


Contact us

Your Name (required):

Your Email (required):

Subject:

Your Message:

Visit the @WastesavrsReuse today, sofas, furniture, trinkets and treasure at bargain prices...what more could you ask for? Pop in today. pic.twitter.com/WJCo…

About 9 months ago