Peidiwch a chymysgu deunyddiau mewn biniau. Dim gwastraff bagiau cyffredinol / plastig.

Please do not mix materials in bins. No general waste / plastic bags.


Ailgylchu bwyd / Food recycling

Os gwelwch yn dda ond defnyddio’r leinwyr gwastraff bywn AM DDIM a ddarperir gennym.

PEIDIWCH A DEFNYDDIO BAGIAU PLASTIG.

Bagiau bwyd am ddim ar gael ym mhob llyfrgell neu yama … neu 01633 281 281.

Please only use the FREE food waste bin liners we provide.

DO NOT USE PLASTIC BAGS!

Free food bags available at all libraries or here … or 01633 281 281.


Developers, management companies and landlords guidance notes here.