reuse centre logo orange

 

Dodrefn wedi’i ddefnyddio

Mae ein stoc o ddodrefn wedi’i ddefnyddio a nwyddau gwynion o safon yn newid bob amser.

Mae’n well i chi alw heibio – rydym oddi ar Corporation Rd.

used furniture

Dodrefn y rhoddwyd y gorau i’w gwerthu

Mae gennym drefniadau gyda rhai prif siopau i werthu stoc y rhoddwyd y gorau i’w werthu a stoc mae cwsmeriaid wedi’i  ddychwelyd.  Prin yw defnydd llawer o’r eitemau hyn neu maen nhw bron yn “newydd.”

DSC_0317 (2)

Cyfrifiaduron wedi’u defnyddio

Mae gennym stoc a dewis da o gyfrifiaduron wedi’u defnyddio sydd wedi’u profi a’u gwarantu bob amser.  Hefyd, mae gennym amrywiaeth eang o gydrannau i bobl sy’n hoffi technoleg.


 

Mae’r holl elw o’r Ganolfan Ailddefnyddio yn mynd i Ymddiriedolaeth Elusennol Wastesavers.

 

Mae’r Elusen yn trefnu ystod o raglenni cynhwysiant cymdeithasol sy’n …

* Helpu pobl i ennill y sgiliau sydd eu hangen i ddod o hyd i waith

* Cefnogi pobl hyn i fynd ar-lein

* Rhoi sgiliau ymarferol i bobl ifanc sydd wedi’u gwahardd o’r ysgol

* Helpu pobl ag anawsterau dysgu i fagu hyder

* Darparu dodrefn cost isel i bobl mewn angen

* Darparu cyfleoedd gwirfoddoli ar gyfer hunan ddatblygiad


Llun – Gwener 9:30 am  to 4:30 pm

Dydd Sadwrn.  9:30 am  to 4:00 pm

Dydd Sul. Ar gau

Ffon 01633 216 855

wastesavers-reuse-centre-map


Sut mae’n gweithio

Rydym yn casglu

Rydym yn casglu dodrefn o safon nad oes mo’i angen ac eitemau yn y cartref o Gasnewydd a thu hwnt.

Rydym yn ailwampio

Mae ein gwirfoddolwyr a’n staff yn glanhau a phrofi’r holl eitemau cyn i ni eu rhoi ar-lein neu yn ein siop i’w gwerthu.

used furniture repair newport

Rydym yn cefnogi

Rydym yn helpu pobl yn ôl i gyflogaeth, gan roi amrywiaeth o sgiliau newydd iddynt mewn amgylchedd heb bwysau.

computer recycling newport

Rydym yn ailgylchu (cyfrifiaduron)

Mae gennym drwydded lawn i gasglu ac adnewyddu hen gyfrifiaduron a’u gwerthu i’r cyhoedd.

Get In Touch

Your Name (required):

Your Email (required):

Subject:

Your Message: