Hwyluso hyfforddiant. Mynnwch gymwysterau tra’r ydych yn gweithio!

Cyrsiau wedi’u hachredu gan WAMITAB CoTC, Pearson Edexcel a’r City & Guilds.


waste industry training


Rydym yn darparu prentisiaethau ar lefelau gweithredwr, goruchwyliwr a rheolwr:

Rheoli gwastraft

Ailgylchu ac ail ddefnyddio

Gwasanaethau cyfleusterau.

Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant  masnachol mewn cyrsiau byrrach wedi’u cymhwyso’n llawn, gan gynnwys:

Wamitab CoTC (Tystysgrif Cymhwysedd Technegol)

“Hyfforddiant gwych” Gerwyn (Pen-y-bont ar Ogwr)

“Cwrs da iawn” Andrew (Torfaen)

“Roedd yr hyfforddiant … yn wych” David  (Casnewydd)

“Buaswn yn ei argymell i rywun.” Mark (Merthyr)


Ymhlith ein cleientiaid rheolaidd y mae….


logos


Wamitab CoTC

pearson-edexcel-logo

city and guilds logo x small

Ariennir y Rhaglenni Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan y Gronfa Gymdeithasol Ewrop.


Ffon Neil David ar 01633 281 281

[contact-form-7 404 "Not Found"]