Ailgylchu yng Nghasnewydd


WP_20160621_001

BETH SY’N MYND I LE …

BAG COCH = Plastigau, tuniau a chaniau (dim gwydr).
BOCS GWYRDD = Cardfwrdd, Tetra Pak a photeli gwydr.
BOCS GLAS = Papur, cerdyn ysgafn, dillad, eitemau trydanol.
BAG GWYRDD = Cardfwrdd yn unig (dim gwydr).
Mwy …

YR WYDDOR AILGYLCHU

Aerosolau – Bag Coch
Caniau Alwminiwm – Bag Coch
Gludyddion – Ni ellir eu hailgylchu
Ffoil Alwminiwm – Bag coch (glân a dim bwyd).
Hambyrddau Alwminiwm – Bag Coch (golchwch).
Mewnanadlwyr asthma – Y rhan fwyaf o fferyllfeydd…
Mwy …

brocken box

BOCSYS A BAGIAU

Mae bocsys a bagiau newydd ar gael un ai ar-lein yma neu dros y ffôn ar 01633 281 281 neu gellir eu casglu o’n Canolfan Ailddefnyddio yn Llyswyry.
Mae bagiau cadi bwyd ar gael o holl lyfrgelloedd, y Ganolfan Ailddefnyddio neu’n uniongyrchol gennym.
Mwy …


METHU CASGLU?

O dro i dro gwnawn gamgymeriadau a methu tŷ. Ffoniwch ni ar 01633 281 281 os ydych wedi’ch methu.
Cliciwch yma i weld dyddiau casglu yn ôl ardal.
Mwy …

sofav 1

DODREFEN + CHYFRIFIADURON

Bachwch fargen yn un ai ein siop ailddefnyddio dodrefn yn Llyswyry neu Tip Shop yn y Ganolfan Gwastraff Cartref ar Ffordd y Dociau.
Casglwn hefyd ddodrefn a nwyddau trydanol  diangen o ansawdd da (gan gynnwys cyfrifiaduron).
Mwy …

CARDFWRDD

Gallwn fynd â beth sy’n cyfateb i focs ychwanegol fel gwastraff ychwanegol o bob tŷ bob wythnos (gweler llun). Mwy o gyngor yma.

Ffyrdd sydd DDIM yn y cynllun casglu cardfwrdd wythnosol eto. .


EIN CWESTIYNAU MWYAF CYFFREDIN.

* Mae gan fy nghymdogion fag ond nid oes gennyf i.
Cysylltwch â ni ac anfonwn un mor fuan â phosibl.

* A allaf barhau i ddefnyddio fy sach werdd ar gyfer cardfwrdd?
Gallwch – ond dechreuwch drwy lenwi eich bocs gwyrdd yn gyntaf.

* Nid yw fy mag coch yn ddigon mawr.
Gallwn gyflenwi bag coch ychwanegol ar gyfer cartrefi mwy.

* A allaf barhau i ddefnyddio’r bagiau clir ar gyfer plastigau?
Os oes gennych fag coch, na. Holwch ni am fag coch ychwanegol.

* Nid yw fy mocsys yn ddigon mawr.
Gallwn anfon bocsys ychwanegol. Cysylltwch â ni.

* Mae gennyf focs troli – cliciwch yma.

* Mwy o Gwestiynau Cyffredin yma...


Visit the @WastesavrsReuse today, sofas, furniture, trinkets and treasure at bargain prices...what more could you ask for? Pop in today. pic.twitter.com/WJCo…

About 4 months ago